SCROLL

Cityplan er en aktiv byutvikler i Fredrikstads sentrumskjerne.
En viktig del av vår virksomhet er leietaker- og konseptutvikling, spesielt for bakkeplan.

By- og konseptutvikler

Om oss

Vi er opptatt av å skape pulserende byområder med et variert og spennende tilbud av butikker, restauranter og andre tjenester. Derfor legger vi stor vekt på leietaker- og konseptutvikling, der vi jobber tett med potensielle leietakere for å finne de beste løsningene for bakkeplan som imøtekommer både deres og lokalsamfunnets behov.